Ze względu na sytuację w Ochotniczej Straży Pożarnej w GrodŸcu strona internetowa OSP Grodziec będzie zaktualizowana po Walnym Zebraniu Członków OSP w styczniu 2019 r.