„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Napisał Szwarc dnia 31 03 15

Szkolenie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” –
Archeologia w cieniu wulkanów

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców z terenu LGD (tj. gmin: Paszowice, Mściwojów, Męcinka, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) na szkolenie dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w regionie, nauczycieli oraz wszystkich chętnych osób, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z usługami okołoturystycznymi oraz promocją regionu.
Celem wyjazdu szkoleniowego jest poznanie dziedzictwa historycznego naszego regionu
oraz dziedzictwa archeologicznego Krainy Wygasłych Wulkanów.
Termin: 16 kwietnia 2015 r.
PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO:

........

PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO:
9.00 – wyjazd z parkingu z Jawora (targowisko)
10.00 – Grodziec, prezentacja multimedialna omawiająca techniki wykopaliskowe
11.00 - Grodziec – wapienniki, przykład niezagospodarowanych urządzeń industrialnych
12.00 - Mnisza Górka– relikty domniemanej szubienicy, archeologia prawna, wzgórze i jego znaczenie kulturotwórcze przez pryzmat podania ludowego;
13.00 - Uniejowice – pozostałości naziemne XVIII-wiecznej kopalni witriolu, nieznane stanowisko archeologiczne i jego potencjał kulturowy;
14.00 Wojcieszyn – gospodarstwo agroturystyczne „Pod strusiem”, zwiedzanie niedawno odkrytego obiektu obronnego z późnego średniowiecza, jako przykład zastosowania archeologii w celach rozwoju i promocji regionalnej poszczególnych wsi i gmin, także dla rozwoju oferty gospodarstw agroturystycznych.
Około godz. 15.00 – poczęstunek na Zamku Grodziec
16.00 – powrót
Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
14 kwietnia 2015 r. - e-mail: agnieszka.lgd@onet.pl lub na adres pocztowy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 45a.
Informujemy, że organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia uczestników.
Ilość miejsc ograniczona!
Szczegóły na stronie: http://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1012.html…

0